Bảng vé lẻ 2017

STT

Tên tour

Hạng vé

Giá tour

Phụ thu phòng đơn

Phụ thu nước ngoài

Vé Phương tiện

Ngày khởi hành

1

Cần Giờ

1 ngày

Đi xe, về xe

Tiêu chuẩn

722.000

-

50.000

-

Chủ nhật hàng tuần

2

Bình Châu

1 ngày

Đi xe, về xe

Tiêu chuẩn

650.000

-

50.000

-

Chủ nhật hàng tuần

3

Vũng Tàu

1 ngày

Đi xe, về xe

Tiêu chuẩn

495.000

-

50.000

-

Chủ nhật hàng tuần

4

Vũng Tàu – Long Hải

2 ngày 1 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

1.544.000

300.000

100.000

-

Thứ 7 hàng tuần

KS 3 sao

1.738.000

500.000

5

Tiền Giang – Bến Tre

1 ngày

Đi xe, về xe

Tiêu chuẩn

495.000

-

50.000

-

Chủ nhật hàng tuần

6

Vĩnh Long

1 ngày

Đi xe, về xe

Tiêu chuẩn

876.000

-

50.000

-

Liên hệ

7

Đồng Tháp

1 ngày

Đi xe, về xe

Tiêu chuẩn

595.000

-

50.000

-

Chủ nhật hàng tuần

8

Tiền Giang

2 ngày 1 đêm

Đi xe, về xe

KS 3 sao

1.295.000

250.000

100.000

-

Thứ 7 hàng tuần

KS 4 sao

1.420.000

400.000

10

Tràm chim – Gáo Giồng

2 ngày 1 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

1.668.000

250.000

100.000

-

Thứ 7 hàng tuần

11

Phan Thiết – Hòn Rơm

2 ngày 1 đêm

Đi xe, về xe

KS 3 sao

1.398.000

300.000

100.000

-

Thứ 7 hàng tuần

Resort 3 sao

1.798.000

600.000

Resort 4 sao

2.132.000

850.000

12

Côn Đảo

3 ngày 2 đêm

Đi về máy bay

KS 3 sao

2.995.000

990.000

150.000

Từ 3.267.000 =>

3.300.000

Liên hệ

13

Phan Rang

3 ngày 2 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

2.588.000

400.000

150.000

-

Thứ 6 hàng tuần

KS 3 sao

2.729.000

600.000

KS 4 sao

3.262.000

1.000.000

14

Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

2.204.000

250.000

150.000

-

Thứ 6 hàng tuần

KS 3 sao loại 2

2.537.000

600.000

KS 3 sao loại 1

2.804.000

900.000

KS 4 sao

3.450.000

1.260.000

KS 5 sao

5.704.000

3.600.000

15

Nha Trang – Đảo Khỉ

4 ngày 3 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

2.792.000

375.000

200.000

-

Thứ 3,5,7 hàng tuần

KS 3 sao loại 2

3.292.000

900.000

KS 3 sao loại 1

3.692.000

1.350.000

KS 4 sao

4.412.000

1.890.000

KS 5 sao

8.592.000

5.400.000

16

Nha Trang

4 ngày 3 đêm

Đi về máy bay

KS 2 sao

2.562.000

375.000

200.000

Từ 869.000 => 1.655.000

Thứ 3,5,7 hàng tuần

KS 3 sao loại 2

3.062.000

900.000

KS 3 sao loại 1

3.362.000

1.350.000

KS 4 sao

4.182.000

1.890.000

KS 5 sao

8.362.000

5.400.000

17

Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

2.068.000

250.000

150.000

-

Thứ 6 hàng tuần

KS 3 sao loại 2

2.294.000

520.000

KS 3 sao loại 1

2.480.000

780.00

KS 4 sao loại 2

2.651.000

900.000

KS 4 sao loại 1

2.944.000

1.150.000

18

Đà Lạt

4 ngày 3 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

2.626.000

375.000

200.000

-

Thứ 3,5,7 hàng tuần

KS 3 sao loại 2

2.966.000

780.000

KS 3 sao loại 1

3.246.000

1.170.000

KS 4 sao loại 2

3.526.000

1.350.000

KS 4 sao loại 1

3.966.000

1.725.000

19

Phú Quốc

3 ngày 2 đêm

Đi về máy bay

KS 2 sao

1.496.000

600.000

150.000

Từ 2.543.000 => 4.235.000

Hàng ngày

KS 2 sao ++

1.606.000

700.000

KS 3 sao

1.980.000

1.200.000

Resort 3 sao

2.300.000

1.300.000

Resort 4 sao

3.190.000

1.500.000

20

Hành Trình Di Sản 1 : Bà Nà – Huế - Phong Nha

3 ngày 2 đêm

Đi về máy bay

KS 3 sao + 4 sao

2.805.000

500.000

840.000

Từ 2.050.000 => 5.360.000

Thứ 2, thứ 6 hàng tuần

21

Hành Trình Di Sản 2: Đà Nẵng – Sơn Trà – Huế - Phong Nha

4 ngày 3 đêm

Đi về máy bay

KS 3 sao

3.245.000

700.000

950.000

Từ 2.050.000 => 5.360.000

Thứ 5, chủ nhật hàng tuần

KS 4 sao

3.520.000

900.000

22

Hành Trình Di Sản 3: Đà Nẵng – Hội An – Huế - Phong Nha

5 ngày 4 đêm

Đi về máy bay

KS 3 sao

3.685.000

900.000

950.000

Từ 2.050.000 => 5.360.000

Thứ 4, thứ 7 hàng tuần

KS 4 sao

4.235.000

1.700.000

23

Thiên Đường Miền Trung 1: Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm

3 ngày 2 đêm

Đi về máy bay

KS 3 sao

2.090.000

500.000

750.000

Từ 2.050.000 => 5.360.000

Thứ 5, thứ 7 hàng tuần

KS 4 sao

2.640.000

900.000

24

Thiên Đường Miền Trung 2: Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm

4 ngày 3 đêm

Đi về máy bay

KS 3 sao

2.530.000

700.000

750.000

Từ 2.050.000 => 5.360.000

Thứ 5, thứ 7 hàng tuần

KS 4 sao

3.355.000

1.500.000

25

Phú Quốc

4 ngày 3 đêm

Đi về máy bay

KS 2 sao

2.464.000

700.000

200.000

Từ 2.543.000 => 4.235.000

Hàng ngày

KS 2 sao ++

2.629.000

800.000

KS 3 sao

3.190.000

1.300.000

Resort 3 sao

3.696.000

1.400.000

Resort 4 sao

5.016.000

1.600.000

26

Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ

4 ngày 3 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao + 3 sao

2.984.000

700.000

200.000

-

Thứ 3, thứ 7 hàng tuần

KS 3 sao + 4 sao

3.884.000

1.300.000

27

Châu Đốc- Hà Tiên – Phú Quốc

5 ngày 4 đêm

Đi xe, về máy bay

KS 2 sao + 3 sao

5.935.000

1.700.000

250.000

Từ 693.000 =>

1.655.000

Thứ 3,7 hàng tuần

KS 3 sao + 4 sao

7.279.000

2.800.000

28

Phú Quốc – Hà Tiên – Cần Thơ

5 ngày 4 đêm

Đi máy bay, về xe

KS 2 sao + 3 sao

5.935.000

1.700.000

250.000

Từ 693.000 => 1.655.000

Thứ 2, thứ 6 hàng tuần

KS 4 sao

7.862.000

3.300.000

29

Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ

6 ngày 5 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao + 3 sao

5.505.000

1.200.000

300.000

-

Thứ 3,7 hàng tuần

KS 4 sao

6.305.000

1.800.000

30

Nha Trang – Đà Lạt

5 ngày 4 đêm

Đi xe, về xe

KS 2 sao

3.480.000

500.000

250.000

-

Thứ 3,5,7 hàng tuần

KS 3 sao loại 2

4.135.000

1.170.000

KS 3 sao loại 1

4.545.000

1.650.000

KS 4 sao

5.230.000

2.060.000

31

Nha Trang – Phú Yên – Quy Nhơn

5 ngày 4 đêm

Đi xe, về xe

KS 3 sao

3.868.000

980.000

250.000

-

Liên hệ

KS 4 sao

4.798.000

1.450.000

32

Chùm Tour Hà Nội

Đi về máy bay

Tiêu chuẩn

Từ 1.500.000 – 5.599.000

850.000

-

Từ 1.050.000 => 5.580.000

Liên hệ

Full Option

Từ 2.000.000 – 5.680.000

900.000